LABORAL

El nostre departament laboral ofereix diferents serveis segons les seves necessitats

 • Assessorament en matèria laboral i Seguretat Social a Barcelona.
 • Estudi, confecció i revisió laboral de nòmines, contractació i Seguretat Social de l'empresa.
 • Estudi i càlcul dels costos de personal de l'empresa.
 • Assessorament de les diferents modalitats de contractació i possibles subvencions i / o bonificacions.
 • Control i avís de venciments de contractes de treball, variació salarial per antiguitat, categoria laboral, etc.
 • Estudi, aplicació i manteniment del Conveni Col·lectiu del sector, així com la tramitació d'una còpia a l'empresa.
 • Informació, tramitació d'avisos i circulars informatives de disposicions normatives, així com jurisprudència més important en matèria Laboral i Seguretat Social.
 • Confecció i diligenciat dels parts d'afiliació, alta, baixa i variació del treballador davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (mod. A-1 / A-2).
 • Emplenament i tramitació dels parts d'alta i baixa de E.T per malaltia davant la Seguretat Social.
 • Càlcul i confecció mensual dels rebuts oficials de salari, retards per aplicació de Convenim i liquidacions per cessament del treballador.
 • Assessorament i gestió dels ajornaments de quotes patronals davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Confecció mensual del resum de costos de nòmina (adaptat a les necessitats de l'empresa) en imprès o suport informàtic.
 • Confecció trimestral o mensual de la liquidació de retencions a compte per a l'IRPF i resum anual (mod. 110 i 190).
 • Confecció de certificats de retencions salarials per a la renda.
 • Confecció de certificats d'empresa per a sol·licitud de prestacions dels treballadors (Atur, pensions, etc.).
 • Inspeccions de Treball. Assessorament i preparació documents en relació al que sol·licita.
 • Assistència a la Inspecció en representació de l'Empresa.
 • Tramitació de: - Subvencions i bonificacions. - Ajornaments i devolucions de quotes de la S.S. - Pensions i prestacions de la S.S. (Jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc.) - Règims especials (autònoms, agrari, empleats de la llar, etc.) La documentació de l'atur, d'altes i baixes de la I.L.T. i de comunicats d'accidents de treball. - Permisos de treball i residència d'estrangers.
 • Autònoms: Altes, baixes i variacions en la Seguretat Social.
 • Pensions: Estudi, càlcul i sol·licitud de prestacions de la Seguretat Social i de la Generalitat (jubilació, viduïtat, invalidesa, Ajuts assistencials, etc.)
 • Estrangers: Assessorament i tramitació de permisos de treball i residència.
 • Prevenció de Riscos Laborals: Elaboració d'expedients d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

.
Vol més informació?

Si li interessa rebre més informació d'aquest servei, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Enviar