COMPTABLE

El nostre departament de comptabilitat ofereix diferents serveis segons el perfil de cada client:

 • Confecció manual de la comptabilitat de la seva empresa a través de les factures originals emeses per la seva empresa.
 • Tractament a distància de la comptabilitat per a aquells clients que no puguin desplaçar-se al nostre centre de treball o prefereixin introduir ells mateixos les dades més bàsiques del seu negoci. Aquest procés es realitza a través d'una plataforma a Internet integrada amb la nostra base de dades de comptabilitat.
 • Realitzem la comptabilitat de la seva empresa, a qualsevol nivell, i sobre qualsevol suport, o col·laborem amb el seu personal per a la seva realització. El formem i controlem la seva feina.
 • Comptabilitat d'empreses o empresaris individuals que estan obligats a portar únicament el Llibre d'Ingressos i de Despeses, sense que calgui registrar el cobrament o pagament de factures.
 • Comptabilitat d'empreses o empresaris individuals que estiguin en estimació directa i que per tant els calgui que en la seva comptabilitat es registrin els cobraments o pagaments i que necessiti els moviments de comptes bancaris i de caixa.
 • Comptabilitat d'empreses amb entitat pròpia mitjançant societats anònimes, limitades o d'una altra forma jurídica, on el seu comptabilitat ha de registrar els registres adequats legalment establerts.
 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Registre de factures emeses i rebudes.
 • Registre de tresoreria. Anàlisi detallada de clients i proveïdors.
 • Anàlisi dels diferents ràtios comptables detallant la situació de l'empresa (liquiditat, tresoreria, solvència, etc.).
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Assessorament integral i formació del personal de la seva empresa.
 • Balanços de situació.
 • Balanç de sumes i saldos.
 • Gestió del compte de pèrdues i guanys.
 • Estudi comparatiu del compte de resultats.
 • Anàlisi econòmica comparativa de la plantilla.
 • Anàlisi comparativa de la rendibilitat dels fons propis.
 • Elaboració dels informes periòdics i seguiment a gust del client
 • Atenció i seguiment de les obligacions comptables així com confecció de llibres de comptes anuals i altres documents informatius o relacionats amb el pagament d'impostos (IVA, Societats, IRPF, 349, 347 ...)

.
Vol més informació?

Si li interessa rebre més informació d'aquest servei, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Enviar