TRÀMITS

Tràmits i Legalització d´empreses

 • Realitzem la legalització total de la seva empresa-Obertura, canvi de nom, trasllat, ampliació ...
 • - Permisos d'obres, projectes tècnics, memòries, plànols ...
 • - Alta censal a Hisenda (IAE, Obligacions ...)
 • - Obtenció TIF
 • - Legalització reformes
 • Sol·licitud de nom al Registre Mercantil.
 • Constitució de Societats.
 • Llicències d'obertures municipals, plànols, permisos d'obres, etc.
 • Alta en cens de l'AEAT, alta I.A.E.
 • Alta d'empresa a la Seguretat Social, contractes, autònoms, mútua patronal.
 • Registre a l'Agència de Protecció de Dades.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Registre d'exportadors.
 • - Redacció contractes mercantils
 • - Sol·licitud de certificats a Hisenda
 • - Modificacions i baixes censals a Hisenda
 • Jurídic
 • - Certificats últimes voluntats
 • - Tramitació, liquidació i registre escriptures
 • - Assessoria en donacions i successions
 • - Redacció de Testaments
 • Vehicles
 • - matriculació
 • - Transferència
 • - Duplicats (Canvi de domicili, deteriorament, pèrdua ...)
 • - Targeta transports
 • - Permisos de conduir

.
Vol més informació?

Si li interessa rebre més informació d'aquest servei, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Enviar