SOCIETATS

Assessorament en Societats

Nosaltres l'assessorarem i li aconsellarem sobre la millor manera d'enfocar la seva societat de cara a Hisenda i atendrem les seves necessitats empresarials amb l'assessorament que més s'ajusti als seus interessos i a la legalitat vigent.

 • Estudi i constitució de societats mercantils anònimes, limitades i anònimes laborals.
 • Modificacions estatutàries: trasllat de domicili social, canvis en els òrgans socials, objecte social, ...
 • Fusions i dissolucions de societats mercantils.
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals (Balanç de Situació, Comptes de pèrdues i guanys i memòria) i informe de gestió.
 • Seguiment caducitat de càrrecs i preparació nomenament (administradors, apoderats, membres dels consells d'administració).
 • Emplenament Llibres Socials: Llibre de socis, Llibre d'accions nominatives i Llibre d'Actes.
 • Convocatòria de Juntes Generals. Definició de la comptabilitat, d'acord amb els principals conceptes de quin control es vol realitzar o quina evolució es vol seguir.
 • Anàlisi i seguiment de la gestió de l'empresa, sobre la base del pla comptable definit.
 • Implantació de sistemes i controls administratius per a l'obtenció de la informació per al seguiment de l'Empresa, amb el mínim esforç, i per tant amb el menor cost possible.
 • Posada en marxa i desenvolupament de noves Empreses.
 • Estudis d'Organització tant Administrativa com Funcional que, si s'escau tingui necessitat l'Empresa.
 • Anàlisi econòmics, financers i de comptabilitat.
 • Assessorament al personal de l'Empresa en la gestió d'eines informàtiques i altres activitats que siguin requerides per l'Empresa.
 • Planificació i gestió comptable. Planificació Financera de l'Empresa.

.
Vol més informació?

Si li interessa rebre més informació d'aquest servei, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Enviar