FISCAL

Assessorament fiscal a Barcelona

 • Impost sobre la renda de les persones físiques. Pagament fraccionat.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Societats. Pagaments a compte.
 • Confecció i liquidació de totes les liquidacions fiscals pròpies de cada empresa.
 • Estimació directa i per mòduls. Declaracions trimestrals, mensuals.
 • Transmissions patrimonials.
 • Successions i donacions.
 • I.A.E.
 • Taxes i tributs locals.
 • Recursos, reclamacions econòmic-administratives.
 • Planificació i estudi de la millor tributació

.
Vol més informació?

Si li interessa rebre més informació d'aquest servei, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Enviar