Passos específics d´autònoms i pimes que vulguin contractar estrangers

Existeixen certes excepcions i gestions específiques, en el cas que l´empleat no hagi nascut a Espanya.

Si com a autònom i pime estàs pensant en contractar personal, has de saber que en cas de ser un empleat estranger hi ha certes excepcions. A Espanya són diferents les situacions de contractació, en funció de l'origen de l'empleat. Documentació com el permís de residència i el permís de treball són imprescindibles per poder contractar estrangers no residents.

Permís de residència

Segons expliquen els experts de Innovanza Assessors, un dels principals requeriments és el permís de residència i treball, en el cas de treballadors estrangers majors de 16 anys. Aquest permís de residència té una durada màxima d'un any, tot i que és renovable, però pot tenir límits segons l'àmbit geogràfic i / o el sector d'activitat.

Per poder obtenir aquest permís, el treballador no pot estar de forma irregular al país, només així la Seguretat Social pot permetre la seva contractació. Tampoc podrà tenir antecedents penals a Espanya ni en els països en què hagi residit.

Un altre dels requisits és que el treballador tingui la garantia d'una activitat durant la vigència de l'autorització, així com que tingui titulació homologada o acreditació de la capacitació exigida per exercir la seva professió, en cas necessari.

I si no tenen permís de treball?

En el cas que no tinguin permís de treball, hi ha tres situacions possibles. Per Innovanza Assessors, aquells estrangers que estan a Espanya en situació d'estada per estudis tenen l'opció d'accedir al permís de residència i treball sense haver de sol·licitar visat.

En aquest cas, l'empresa que li contractarà presentar una sol·licitud d'autorització per residir i treballar, però el treballador haurà de complir amb certes condicions, com no haver gaudit de beques en el seu país d'origen o haver estat almenys tres anys en Espanya.

En el cas dels immigrants que estan al país des de fa més de 12 anys en situació de permís legal també poden recórrer a la situació de treball i residència per compte de l'empresa quan l'empresari sol·liciti l'autorització perquè pugui viure i treballar i complint amb els requisits laborals necessaris.

Finalment, quan un estranger roman a Espanya com a mínim un any en situació de residència per circumstàncies excepcionals té accés a la situació de treball i residència sense necessitat de tenir visat.

Passos a seguir

Com a empresari, hauràs de presentar diversos documents, com el contracte del treballador, la còpia del seu passaport o l'acreditació o titulació degudament homologada per a exercir la professió, si és el cas.

Font: Cinco días